ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อำเภอชานุมาน
dot
bulletตำนานเมืองยักษ์คุชานุมาน
bulletประวัติอำเภอชานุมาน
dot
วิสัยทัศน์
dot
bulletวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลชานุมาน
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletรายงานผลการสอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
bulletปรับขนาดเทศบาลตำบลชานุมานจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
bulletคำวินิจฉัยกรมบัญชีกลางกรณีจ่ายเงินสะสมเป็นโบนัส
bulletคู่มือประชาชน
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี 2563
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ ๒๔๙๖
bulletรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2562
bulletผลการดำเนินงาน ปี 2562
bulletแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
dot
โครงสร้างผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletปลัดเทศบาล
dot
โครงสร้างส่วนราชการ
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletเทศบัญญัติ 61
bulletเทศบัญญัติ 62
bulletเทศบัญญัติ 63
dot
คู่มือการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
dot
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
bulletคู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
dot
รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและสถิติจากทะเบียนบ้าน
dot
bulletสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน
bulletสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน
dot
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
bulletคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
แผนป้องกันการทุจริต
dot
bulletแผนป้องกันการทุจริต
dot
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletการปกครองท้องถิ่น
bulletโครงสร้างเทศบาลนคร
bulletข่าวแวดวง อบต
bulletประชาสัมพันธ์จังหวัด
bulletสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ
bulletข้อมูลตำบล
bulletข้อมูลท้องถิ่น
bulletความรู้เกียวกับภาษี
bulletข้อมูลส่วนราชการไทย
bulletงานป้องกันและรรเทาสาธารณภัย
dot
ติดต่อราชการ
dot
bulletการแจ้งเกิด
bullet การแจ้งตาย
bulletการแจ้งย้ายที่อยู่
bulletงานบัตรประชาชน
bulletงานทะเบียนสมรส
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
bulletเทศบาลเสนางคนิคม
bulletเทศบาลหัวตะพาน
bulletเทศบาลน้ำปลีก
dot
TV Online
dot
bulletช่อง 3
bulletททบ 5
bulletช่อง 7 สี
bulletmcot 9
bulletNBT
bulletThai PBS
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletคม ชัด ลึก
bulletข่าวสด
bulletมติชน
dot
link ที่น่าสนใจ
dot
bulletค้นหาโดย google
bulletsanook.com
bulletkapook.com
bulletฟังวิทยุออนไลน์
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletบทที่ 1 บทนำ
bulletรายงา


   

วิสัยทัศน์     "ชานุมานเมืองน่าอ ยู่ เศรษฐกิจหลากหลาย ค้าขายกับต่างแดน ชุมชนเข้มแข็ง ธรรมชาติสวยงาม เป็นท้องถิ่นธรรมาภิบาล"\

 


 

 

 

 


   

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชานุมาน

                                                                              

                                                             

ลิ้งค์    docs.google.com/forms/d/1XZN7UtP-TFweZ1D3q4ir8hAUIUKOOjllvRndxhtL11E/viewform

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

        

 


  เทศบาลตำบลชานุมาน  ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ  ต้านภัยคอรัปชั่นรวมพลังสังคมไทยไม่โกง

  

 

 

 

คู่มือโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพสำหรับผู้บริจาคในประเทศ.pdf

  

         

 

 

  

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2563 ในวันจันทร์ที่  25  พฤษภาคม  2563

 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤษภาคม  2563  

          ประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยแรก/2563  (ครั้งที่  2)  ในวันพุธ  ที่  19  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

         ประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยแรก/2563  ในวันอังคารที่  11  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

          ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยแรก  ประจำปี  2563  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  -  1  มีนาคม  2563  

   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชานุมาน

            การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/62 (ครั้งที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3

            ประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ในวันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3

            กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2562 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

            ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2562  ตั้งแต่วันที่  1-30  สิงหาคม  2562

         ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562

            กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2562  (ครั้งที่  2)  ในวันที่  27  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

             กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยที่  2  ประจำปี  2562  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤษภาคม  2562  

             กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยแรก/2562  (ครั้งที่  2)  ในวันศุกร์  ที่  1  มีนาคม  2562   เวลา 09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

          กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยแรก/2562  ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

          กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ - 2  มีนาคม  2562

             กำหนดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/2561  (ครั้งที่  2)  ในวันอังคารที่  27  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

          กำหนดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/2561  ในวันจันทร์ที่  12  พฤศจิกายน  2561  เวลา  09.30  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

             ประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยที่  4  ประจำปี  พ.ศ.2561  ตั้งแต่วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2561  

          ประชาสัมพันธ์จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2561

         กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 (ครั้งที่ 3) ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ 

         ประกาศเทศบาลตำบลชานุมาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

          กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2561  (ครั้งที่  2)  ในวันอังคารที่  28  สิงหาคม  2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภา  ฯ  ชั้น  3

         กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2561  ในวันอังคารที่  14  สิงหาคม  2561  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาฯ  ชั้น  3

         กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยที่  3  ประจำปี  พ.ศ.2561  ตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม - 8  กันยายน  2561

        รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชานุมาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

        กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2561 (ครั้งที่  2)  ในวันจันทร์ที่  28  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบลาตำบลชานุมาน  ชั้น  3

         ประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญ สมัยที่  2/2561  ในวันอังคารที่  15  พฤษภาคม 2561  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  ชั้น  3

        ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านศรีสมบูรณ์ - นาสีดา หมู่ที่ 5 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ประกาศเทศบาลตำบลชานุมาน เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          -  กำหนดการประชุมเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญสมัยแรก/2561  (ครั้งที่  2)  ในวันที่  2  มีนาคม  2561   

         กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยสามัญสมัยแรก/2561 ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

        ประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2561 สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

         ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  (ยกเลิกประกาศ)

        ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน

          รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

           กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

                ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญที่  4/2560  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน

                ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 ประจำปี 2560 ในวันที่  1-30  พฤศจิกายน  2560

               ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

               ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาเช่าสิทธืดูดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลชานุมาน

               ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2560

              ปะกาศสภาเทศบาลตำบลชานุมาน เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.

               2560

       กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยสามัญสมัยแรก/ 2560 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน

       ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมานสมัยสามัญสมัยแรก/2560  ในวันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  09.30  น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน

          ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2560  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2560  -  2  มีนาคม  2560

          ประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญที่  4/2559  ในวันที่  11  พฤศจิกายน 2559  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  

          ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญที่  4  ประจำปี  2559  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2559

         ระกาศเทศบาลตำบลชานุมาน เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางพร้อมเอกสารสอบราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

       กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน  สมัยสามัญที่ 2/2559 (ครั้งที่  2)  ในวันที่  19  พฤษภาคม  2559  เวลา  16.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน                      

           กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน สมัยสามัญที่ 1/2559 ในวันที่ 16 กุุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชานุมาน                

          ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ. และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 

   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

นายประจักษ์  กลิ่นอ้ม


สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th
เทศบาลตำบลชานุมาน ยินดีต้อนรับ