ReadyPlanet.com


เงินประจำตำแหน่ง


...มีท่าน ผอ.หลายๆท่าน สอบถามเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่ง หน.กอง ผอ.กอง ๖-๗ ทำไมไม่ได้สักที เมื่อไหร่จะได้ บางคนอาจจะไม่อยากจะถาม แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะรู้เหมือนกัน ผลเลยเอาเฉพาะเงินประจำตำแหน่ง เฉพาะประเภทบริหาร มาให้ดู ถ้าเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป้นบริหารกับเขาบ้าง แยกได้ดังนี้
๑) อบจ.
-ปลัด อบจ./รองปลัด อบจ. ระดับ ๗ ได้ ๓,๕๐๐ บาท ระดับ ๘ ได้ ๕,๖๐๐ บาท และ ระดับ ๙ ได้ ๑๐,๐๐๐ บาท
-หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง ระดับ ๙ ได้ ๑๐,๐๐๐ บาท
-ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ระดับ ๗ ได้ ๓,๕๐๐ บาท ระดับ ๘ ได้ ๕,๖๐๐ 

๒)เทศบาลและเมืองพัทยา
-ปลัดเทศบาล /รองปลัดเทศบาล,ปลัดเมืองพัทยา/รองปลัดเมืองพัทยา ระดับ ๖ ได้ ๓,๕๐๐ บาท ระดับ ๗ ได้ ๓,๕๐๐ บาท ระดับ ๘ได้ ๕,๖๐๐ และระดับ ๙ ได้ ๑๐,๐๐๐ บาท
-หัวหน้าส่วนราชการที่สูงกว่ากอง ระดับ ๙ ได้ ๑๐,๐๐๐ บาท
-ผู้อำนวยการกอง /หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง ระดับ ๖ ได้ ๓,๕๐๐ ระดับ ๗ ได้ ๓,๕๐๐ ระดับ ๘ ได้ ๕,๖๐๐ บาท

๓) อบต.
-ปลัด อบต. /รองปลัด อบต. ระดับ ๖ ได้ ๓,๕๐๐ ระดับ ได้ ๓,๕๐๐ และระดับ ๘ ได้ ๕,๖๐๐ บาท
-หัวหน้าส่วน(หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) ระดับ ๖ได้ ๓,๕๐๐ บาท ระดับ ๗ได้ ๓,๕๐๐ บาท และระดับ ๘ ได้ ๕,๖๐๐ บาท
.....วันนี้ในส่วนที่เป็นระดับ ๘ หรือปลัด อปท. คงไม่กังวลใจ ก็จะมีเพียงท่าน ผอ.กอง หน.กอง เท่านั้นที่เป็นกำลังจะได้รับในส่วนนี้

ขั้นตอน การปฏิบัติ ดังนี้
๑) หลังจาก ก.ถ.มีมติเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ แล้ว จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม ก.กลาง (๓ ก.)
๒) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประชุม ก.กลาง ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
๓) ขณะนี้ ที่รอคือให้ ก.จังหวัดนำเอาประกาศ ก.กลาง มาเสนอต่อที่ประชุม ก.จังหวัดเสียก่อน เมื่อ ก.จังหวัดผ่านที่ประชุมแล้ว เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศ ก.จังหวัด ถือว่าเป็นการสิ้นสุด 
มีขั้นตอน ทุกอย่างจึงจะจบสมบูรณ์ นะครับ แต่ถึงอย่างไร ท่าน ผอ.กอง หน.กอง ระดับ ๖-๗ ทั้งหลายก็ไม่ต้องกังวลใจ ยังงัยท่านก็จะได้รับย้อนหลังมาตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ อยู่แล้วนะครับ
วันประชุม ก.ท.กลาง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผมจะติดตามว่าขณะนี้ ประกาศ ก.กลาง ส่งให้ ก.จังหวัดหรือยัง เพราะในพื้นที่หลายจังหวัดเขารอประกาศ ก.กลาง อยู่ 

...สำหรับการเพิ่มเงิน ในบัญชีเงินเดือนให้เทียบเท่า ก.พ.นั้น (ที่กำหนดให้คนจบ ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาทในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น)และน้อง ๆหลายท่านได้สอบถามมามากพวกเราก็คาดว่าเดือนนี้(มิถุนายน)
ฝ่ายเลขานุการ ฯ (กรม)น่าจะนำเอาเงินเพิ่มนี้ เข้าสู่ที่ประชุมพิจารณารอบแรกก่อนนะครับ เพราะจะตามมาอีก ๒ รอบอยู่แล้ว ส่วนใครได้เท่าไหร่ ไม่ต้องมาถามกันนะครับ เพราะมีรายละเอียดมากเอาไว้ให้ที่ประชุมเห็นชอบแล้วจะนำเอา สำเนารายงการประชุมาแจ้งให้ทราบครับ บางคนอาจจะได้เพิ่มมากน้อยก็ว่ากันไปครับ....

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
 ผู้ตั้งกระทู้ ปลัดเทศบาล :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-23 20:53:15


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3394797)

แล้วหัวหน้าส่วนโยธาและหัวหน้าส่วนการคลังที่ยังมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง,คลัง  6  จะได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ครับช่วยตอบที

ผู้แสดงความคิดเห็น หัวหน้าส่วนโยธาเจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง 6 (arthittaya25444-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-25 12:22:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสน์ อจ ๓๗๒๑๐ โทร./โทรสาร. ๐-๔๕๔๖-๖๐๓๔ Email ๕๓๗๐๒๐๖@dla.go.th